Yılan ve Akrepten Korunmak İçin Okunacak Dua


Yılan ve Akrepten Korunmak İçin
Yılan ve Akrepten Korunmak İçin

Yılan ve akrepten korunmak için okunacak dua var mıdır?

Rivâyete göre Nûh -aleyhisselâm-, kavmine dûçar olan ilâhi azaptan kurtulmak için, Allah Teâlâ’nın emriyle bir gemi yaptı. İbn-i Abbâs’tan rivâyete göre gemiye insanlardan sek­sen kişi bindi. (İbn-i Sa’d, I, 41)

Nuh -aleyhisselâm-‘ın yapmış olduğu gemiye hayvanlar da alınmıştı. Fakat Nûh -aleyhisselâm- yılan ve akrebi gemiye almak istemedi. Onlar da:

“–Senin ismini zikredenlere zarar vermeyiz!” diyerek söz verdiler.

AKREP VE YILANDAN KORUNMA DUASI

Buna binâen buyrulmuştur ki, akrep ve yılan tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi:

Arapça:

سَلَامٌ عَلٰى نُوحٍ فِي الْعَالَم۪ينَ

Okunuşu: “Selâmun alâ nûhın fîl âlemîn”

Anlamı: “Bütün âlemler içinde Nûh’a selâm olsun!” (es-Sâffât, 79) âyet-i kerîmesini hâlis niyetle okursa, onların zararından korunmuş olur.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir