Yılan ve akrepten korunmak için okunacak dua


Yılan ve akrepten korunmak için okunacak dua
Yılan ve akrepten korunmak için okunacak dua

Yılan ve akrepten korunmak için okunacak dua var mıdır?

Rivâyete göre Nûh -aleyhisselâm-, kavmine dûçar olan ilâhi azaptan kurtulmak için, Allah Teâlâ’nın emriyle bir gemi yaptı. İbn-i Abbâs’tan rivâyete göre gemiye insanlardan sek­sen kişi bindi. (İbn-i Sa’d, I, 41)

Nuh -aleyhisselâm-‘ın yapmış olduğu gemiye hayvanlar da alınmıştı. Fakat Nûh -aleyhisselâm- yılan ve akrebi gemiye almak istemedi. Onlar da:

“–Senin ismini zikredenlere zarar vermeyiz!” diyerek söz verdiler.

AKREP VE YILANDAN KORUNMA DUASI

Buna binâen buyrulmuştur ki, akrep ve yılan tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi:

Arapça:

سَلَامٌ عَلٰى نُوحٍ فِي الْعَالَم۪ينَ

Okunuşu: “Selâmun alâ nûhın fîl âlemîn”

Anlamı: “Bütün âlemler içinde Nûh’a selâm olsun!” (es-Sâffât, 79) âyet-i kerîmesini hâlis niyetle okursa, onların zararından korunmuş olur.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Nebiler Silsilesi 1, Erkam Yayınları


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir