Sıkıntıdayken ve Üzüntülüyken Okunan Dua


Sıkıntı
Sıkıntı

ÜZÜNTÜLÜ – DERTLİ – SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA

Sıkıntıdayken ve Üzüntülüyken Okunan Dua

Bedene kan pompalayarak organların hayat kaynağı olan kalp, manevi hayatımızın da merkezidir. Her türlü olumlu ve olumsuz duyguyu birlikte barındıran kalbin asıl görevi Allah’ı tanımaktır. Sürekli değişen duygularımızın odak noktası olan kalbi, Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle anlatır:

“Kalbe kalp denilmesinin sebebi, onun çok değişken olmasındandır. Kalp, çöldeki bir ağacın üzerinde asılı kalan kuş tüyü gibidir. Rüzgâr onu bir oraya, bir buraya savurur.” (İbn Hanbel, IV, 409).

Kalbin rüzgâr önünde savrulan bir tüye benzetilmesi, insanın duygu durumunun dış dünyanın etkilerine açık olması ve çoğu zaman kalbinden geçen duyguları kontrol altına alamaması sebebiyle olsa gerektir. İnsana düşen, olumlu duyguları davranışa dönüştürerek pekiştirmek ve onları besleyecek ortamlarda bulunmaktır. Sevgili Peygamberimiz, sıklıkla

“Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl.” (Tirmizi, Deavât, 89)

diye dua ederek olumsuz duyguların kendisini yanlışa sürüklemesinden Allah’a sığınırdı.

Ayrıca;

“Korktuklarımızdan emîn, umduklarımıza nail eyle!” diyerek dua da edebiliriz.

Efendimiz (s.a.v),belanın ağır basmasından,yani insana ölümü hayata tercih ettirecek şekilde gelmesinden,dünyevi  ve uhrevi huzursuzluk ve helaka sebep olan hallerden ve kötü sondan ve kötü sonuçtan,düşmanları sevindirecek bir belaya uğrayıp onları kendisine üzüntü verecek şekilde konuşturmaktan da Allah’(c.c)’a sığınırdı.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in Üzüntü Anında Okuduğu Dua

” Lâ ilâhe İllallahü’l-Azim ül Halim.Lâ İlâhe illallahü Rabbul- Arşi’l-Azim.Lâ İlâhe illalahüü Rabbü’s-semavati ve Rabbul erdi ve Rabbül-Arşi’l-Kerim.”

Azim ve Halim Allah’tan başka ilah yok! Arş-ı Azim’in sahibi Allah’tan başka ilah yok!Bütün semaların ve arzın ve çok şerefli Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yok!(Buhâri,Deavat,27,Müslim,Zikr,83)

Üzüntü Anında Okunan Türkçe Dua

“Ya Rabbi! Bütün  âlemlerin ve Arş’ın sahibi ve yeğane hükümdarı Sensin! Başımıza gelen şu sıkıntı ve belayı gidermeye ancak sen kadirsin.Bu sebebple senden istiyoruz.Bütün yaratılmışlar senin kudret elindedir.Bütün mahlukatın şerrinden bizi muhafaza ile himaye eyle…”

Buradasın


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir