Sıkıntı ve Darlıkta Okunacak Dua


Sıkıntı ve Darlıkta Okunacak Dua
Sıkıntı ve Darlıkta Okunacak Dua

Çaresiz durumda kalındığında okunacak dualar. Aşağıdaki dualar, tam bir teslimiyetle okunduğu takdirde Allah’ın izni ile her türlü sıkıntı ve müsibet o kişiden uzaklaşır.


Sıkıntı ve Darlıkta Okunacak Dua 1

Hz. Sa‘d (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki; “Balığın karnında iken, Zü’n-Nûn’un (Yûnus aleyhisselâmın) yaptığı duâ şu idi:

Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn.

Manası

Allâh’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim.” Bununla duâ edip de icâbet görmeyen yoktur.


Sıkıntı ve Darlıkta Okunacak Dua 2

Hz. İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) üzüntü sırasında şu duâyı okurdu:

Lâilâhe illâllâhü’l-azîmü’l-halîmü, Lâilâhe illallâhu rabbü’l arşi’l-azîm. Lâilâhe illâllâhü rabbü’s-semâvâti verabbü’l-‘ardı verabbü’l-‘arşi’l-kerîm.

Türkçe Anlamı:

Halîm ve Azîm olan Allâh’tan başka ilâh yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allâh’tan başka ilâh yoktur. Kıymetli Arş’ın Rabbi, Arz’ın Rabbi, Semâvâtın Rabb olan Allâh’tan başka ilâh yoktur. (Buhârî: Daavât 27, Müslim: Zikir 83)

 

İsteğin Gerçekleşmesi İçin Okunacak Dua


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir