Ölüm Haberi Alınca Okunacak Duâ


Ölüm Haberi Alınca Okunacak Duâ
Ölüm Haberi Alınca Okunacak Duâ

Ölümün kendine has büyük bir korkusu vardır. Sizden birinize bir kardeşinin ölüm haberi geldiğinde şöyle desin:

ÖLÜM HABERİ ALINCA OKUNACAK

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûne Allâhümme elhıkhu bi’s sâlihîne va’hlüfhü alâ zürriyyetihî fî’l-ğâbirîne va’ğfirlenâ velehû yevme’ddîn. Allâhümme lâ tahrimnâ ecrahû velâ teftinnâ ba’dehû.

Türkçe Anlamı:

Biz Allâh’a âidiz ve tekrâr O’na dönücüleriz. Ey Rabbimiz! Onu sâlihlere ilhâk et ve zürriyyetine, geride kalanlarla beraber halef ol, yani mu’în ol! Onu ve bizi dîn gününde mağfiret et! Ey Rabbimiz onun ecrinden bizi mahrûm etme, onun arkasından bizi fitneye dûçâr etme! (İbn Seniy’den, el-Ezkâr, 132)


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir