Mescide Girerken Okunacak Duâ


َFâtımâ bintü’l-Hüseyin b. Alî, büyük annesi Fâtımâtü’l-Kübrâ (r.anhâ)’dan naklen anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz mescide girdiği zaman salât okur sonra:

َكِتَمْحَر َباَوْبَا يِل ْحَتْفاَو يِبوُنُذ يِلْرِفْغا ِّبَر

َRabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike.

َ“Rabbim günâhımı affet, rahmet kapılarını aç” derdi.


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir