Dünya Ve Ahiret Selameti İçin Dua


Dünya Ve Ahiret Selameti İçin Dua
Dünya Ve Ahiret Selameti İçin Dua

Dünya ve ahiret hayatında mutlu olmak için okunması gereken duadır.

Dünya hayatı için insanlar duaları kendilerini huzurlu, mutlu, iyi, sağlıklı ve bolluk bereketleri için okurlar. Ahiret hayatları için okudukları dualar ise Allah’ın rızası için, cennet hayatı için, kabir ve ahiret hayatlarının iyi geçmesi için okudukları dualardır.

Dünya Ve Ahiret Hayatının Selameti İçin Okunan Dua

Dünya için okunan dua dünya hayatında kaldığın sürenin iyi geçmesi, amaçlarına ulaşmak içindir. Sınırlı süre, sınırlı nefes ile dünyada kalınır önemli olan ahiret hayatının sonsuzluğudur. Ahiret hayatı hayallerin ötesinde insan aklının gözünde canlandırmayacağı ölçülerde bir hayattır.

İnsanlar dünya ve ahiret selameti için dua ederler. Hem dünya hem de ahiret hayatı için okunan dua her iki dünyanın da selameti için okunmaktadır.

Dünya ve ahiret selameti için dua etmenin amacı dünya ve ahirette insanlar sonlarının hüsran olmaması için yüce rabbe dua etmek isterler. Bu nedenle müminlerin de, hem dünyevi hem de uhrevi bütün iş ve işlemlerini ihsan mertebesinde en iyi, en güzel şekilde yapmaları, başarısızlık, mutsuzluk ve hüsrana sebep olabilecek sonuçlardan ve davranışlardan uzak olmaları ve bu konularda Allah’tan dualar aracılığı ile yardım istemeleridir.

Her sabah ve akşam 7 defa 

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hû.Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbu’l-Arşi’l-Azim”

diyen kimsenin dünya ve ahirete ait ne üzüntüsü varsa Allah giderir. Bunda ister dürüst,ister yalancı olsun. (Süyuti,el-Camiu’s-Sağîr)

Kaynak: Dr.Arif Arslan(Dua ile Gelen Şifa)

Dünya ve Ahiret Hayatının Selameti İçin Okunan Duanın Önemi

Dünya ve ahiret selameti için dua önemlidir. İnsanlar hem dünyalarının selameti, hem de ahiret saadeti için bu duayı okurlar. Bu mübarek duayı sürekli okuyan insanlar, dünyanın yaşattığı zorluklardan emin olurlar, elem, keder, sıkıntı, yoksulluktan kurtulurlar. Bela ve musibetlerden uzak olurlar.

Ahiret hayatından emin olurlar. Ahiretin azabından korunmak, muhafaza olmak için okunur. Dünya ve ahiret selameti için okunan bu dua oldukça etkilidir.

Dünya ve ahiret musibetlerinden emin olmak için okunan bu dua ile Allah’u Teala korkulandın, sıkıntılardan emin ve muhafaza eyler. Dünya hayatındaki hastalık, parasızlık, yoksulluk, hasetlik, fakirlik, mutsuzluk, değersizlik musibetlerinden. Ahiret hayatındaki kabir, mizan, sırat sırasında yaşanacak sıkıntılardan emin kılar.

Dünya ve Ahiret Hayatından Emin Olunmak İçin Okunan Duanın Faydaları

Her insan Allah’ın izni ile hem dünya hayatını hem de ahiret hayatını garantilemek için bu duayı okur. Dünyanın ve ahiret hayatının saadeti ve hayrı için okunan bu dua oldukça etkilidir. Bu dua sayesinde dünya hayatı ve ahiret hayatı maddi manevi zenginliklere, saadetlere, selametlere yol açar. İki cihan adeta bu dua sayesinde kutsanmaktadır.

İnsan hayatı iki nefestir, ilk nefes ana rahminden çıkıldığı anda alınan nefes, ikinci nefes ise ölüm anında son kez verilen nefestir. Bu iki nefes arasında insan hayatını mutlu, sağlıklı, zengin, huzurlu, değerli geçirmek ister. Ahiret hayatı ise sonsuzluktur, bilinmeyendir işte bu hayatında selamet içerisinde geçebilmesinin sağlanması amacıyla okunan bu etkili dua son derece etkilidir.

Allah takdir ettiği sürece tüm dualar kabul olur. Yeter ki insan iyi bir kul olmayı başarabilsin. Allah kullarının dualarını hem dünya hem de ahiret hayatı için de kabul etmektedir. Yeter ki insanlar Allah için dua edebilmeyi başarabilsinler.

Dünya ve ahiret hayatının selameti için okunan bu dua çok etkilidir. Allah takdir eder ise izin verir ise bu dua muhakkak surette kabul olunmaktadır. Her insan dünya ve ahiret hayatından emin olmak istemektedir. Bu nedenle bu güzel duayı okurlar ve Allah’a sonsuz teslim olurlar.

İnsanoğlu maalesef kendisi için meçhul olan bilinmeyenden daima korkar, daima tedirgin olur bu hem dünya hayatı için geçerlidir hem de ahiret hayatı için geçerlidir. İşte meçhul ve bilinmeyenden emin olmak için bu dua okunur. Hem dünya hem de ahiret hayatının selameti için oldukça etkili bir duadır.

 


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir