Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı


Ayetel Kürsi
Ayetel Kürsi

Bakara Suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, tevhid akidesini anlatmaktadır. Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim’in en faziletli ayetidir. Peygamberimizin (s.a.v.) ifadesi ile Ayetel Kürsi Kuran ayetlerinin efendisidir. Dua olarak da okunan bu ayetin faziletlerini sıralayacak olursak;

Peygamberimiz buyuruyor ki; “Kur’an’ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü’l-kürsi’dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. ” (Tirmizi) Yine bir başka hadiste, “Uyurken Âyetü’l-kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz.” buyurulmuştur. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okunmasının sebebini bildiren Hadis-i şerif şu şekildedir: “Kim farz olan her namazın ardından Âyetü’l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır.”

Bir çok alim Ayetel Kürsi‘nin faziletini vurgulamışlardır. Günümüzde gelenek olarak bu ayet her namazın ardından okunmaktadır. Her akşam ve sabah okumayı alışkanlık yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Ayetel Kürsi

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te’huzühu sinetüv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve la yühıytune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym

Ayetel Kürsi Duası
Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Meali – Anlamı (Diyanet)

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.


Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir